BİZİ TAKİP EDİN
Üyeler 08 KASIM 2016 / 15:00

ÜYELİK KOŞULLARI

ÜYELİK KOŞULLARI VE ÜYELİK İLE İLGİLİ GEREKLİ BELGELER
 
ŞİRKETLER İÇİN
 
1.     Yönetim Kuruluna hitaben yazılmış üyeliğe başvuru dilekçesi.
2.     Basın Yayın Birliğinde şirketinizi temsil edecek üye ile ilgili Yönetim Kurulunuzca alınmış kararın fotokopisi.
3.     Yayın kataloğunuz veya yayınevinizin kitap listesi.
4.     Yayınlanmış kitaplarınız içinden 3 adet örnek kitap.
5.     Nüfus cüzdanı fotokopisi ve üç adet vesikalık fotoğraf.
6.     Ticaret Odası sicil kaydı / faaliyet belgesi fotokopisi.
7.     Yeni üye başvuru ödentisi (bir sefere mahsus): 500 TL.
8.     Üyelik ödentisi: Yıllık 300 TL.
9.     Doldurulmuş, kaşelenmiş başvuru formu.
10.  Vergi levhası fotokopisi.
11.  Ticaret Sicil Gazetesi kuruluş fotokopisi.
12.  Referans yazısı (Basın Yayın Birliği üyesi iki yayıncıdan).
13.  Yayıncılık sertifikası
 
ŞAHIS FİRMALARI İÇİN
1.     Yönetim Kuruluna hitaben yazılmış üyeliğe başvuru dilekçesi.
2.     Firma sahibinin ticari sicil kaydı / vergi levhası fotokopisi.
3.     Yayın kataloğunuz veya yayınevinizin kitap listesi.
4.     Yayınlanmış kitaplarınız içinden 3 adet örnek kitap.
5.     Nüfus cüzdanı fotokopisi ve üç adet vesikalık fotoğraf.
6.     Yeni üye başvuru ödentisi (bir sefere mahsus): 500 TL.
7.     Üyelik ödentisi: Yıllık 300 TL.
8.     Doldurulmuş, kaşelenmiş başvuru formu.
9.     Referans yazısı (Basın Yayın Birliği üyesi iki yayıncıdan).
10.  Yayıncılık sertifikası
 
 
BASIN YAYIN BİRLİĞİ HESAP BİLGİLERİ
T.C. ZİRAAT BANKASI
CAĞALOĞLU ŞUBESİ
0889-61365787-5001
IBAN: TR 9800 0100 0889 6136 5787 5001