BİZİ TAKİP EDİN
Üyeler 06 KASIM 2019 / 12:09

TÜRKOCAKLARI YAYINLARI

3 Temmuz 1911'de Dr. Fuat Sabit Ağacık başkanlığında, Mehmed Emin Yurdakul, Akçuraoğlu Yusuf, M. Ali Tevfik Yükselen, Emin Bülend Serdaroğlu ve Ağaoğlu Ahmed Beğ’lerin katıldığı bir toplantıda "Türk Ocağı" derneğinin kurulması kararlaştırıldı.

1912 Türk Ocağı Esas Nizamnamesi: Ocağın amacı, "Akvam-ı İslamiyenin bir rükn-i mühimmi olan Türklerin milli terbiye ve ilmi, içtimai, iktisadi seviyelerinin terakki ve i'lasıyla Türk ırk ve dilinin kemaline çalışmak" ve bu amacını gerçekleştirmek için; Türk Ocağı adı ile kulüpler açarak dersler, konferanslar, müsamereler tertip eder, mektepler açar. Ayrıca kitaplar ve risaleler neşreder.