BİZİ TAKİP EDİN
01 AĞUSTOS 2004 / 00:00

MİLLİ EĞİTİMDE 100 TEMEL ESER GENELGESİ VE KİTAP LİSTESİ

T.C.

 

MİLL Î EĞİTİM BAKANLIĞI

 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

 

 

 

SAYI:      B.08.0.APK.0.03.01.00/.https://www.basyaybir.org/08/2004

 

KONU : 100 Temel Eser.

 

 

 

GENELGE

 

2004/…

 

 

 

 

 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 10'uncu maddesinde “Millî birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleştirilmesine çalışılır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile iş birliği yapılarak Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır” denilmektedir.

 

 

 

Millî Eğitim Bakanlığının amaçlarından birisi de öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak; bu yolla onları düşünen, düşündüğünü doğru ve açık bir şekilde ifade eden, algılama gücü yüksek, yorum yapan, analitik düşünen, sentez yapan, tartışan, doğruların; tek noktadan değil, çeşitli bakış açılarıyla bakmak suretiyle ortaya çıkacağını kavramış, güzellik duygusu ve estetik anlayışı gelişmiş, kültürlü, millî ve manevî değerlere sahip yüksek karakterli bireyler yetiştirmektir.

 

 

 

İnsanlar çeşitli kabiliyetlerle donanımlı olarak yaratılmıştır. Ancak, bu kabiliyetler kendiliğinden ortaya çıkmaz. Bunların fark edilmesi için, eğitimde bazı materyalleri kullanmak gerekir. Var olan bu kabiliyetlerin ortaya çıkması, çocukların veya gençlerin yaşlarına ve mizaçlarına uygun edebî değeri yüksek eserleri okumalarını sağlamakla mümkün olabilecektir.

 

 

 

               Dilimizin gelişmesi ve korunması için öğrencilerimizden başlayarak toplumun tüm kesimlerinde ömür boyu okuma alışkanlığının kazandırılması büyük önem taşımaktadır.

 

 

 

               Öğrenci ve gençlerin önüne, yaşlarına ve mizaçlarına uygun kitapları getirdiğimiz ve bu eserlerin Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri rehberliğinde okunmalarını sağladığımız takdirde, yakın gelecekte okuma alışkanlığı ve okuma zevki kazanmış, kültür birikimi zengin bir toplum hâline gelebiliriz. Bu amaca dönük olarak, eğitim kurumlarımızdaki öğrencilerin okumaları için çeşitli sivil toplum kuruluşları, kültür ve bilim adamları ve gazetecilerin katkıları ile Bakanlıkça, Türk ve dünya edebiyatından “100 Eser” belirlenmiş bulunmaktadır.

 

 

 

               Aynı eserleri okumuş, o eserlerdeki dil varlığı ile duygu ve düşünce zenginliğini fark etmiş, hatta özümsemiş bireylerden oluşan toplum, hiç şüphesiz daha hoşgörülü, daha paylaşımcı, kültür seviyesi yüksek, bağımsız ve demokratik düşünce kabiliyeti kazanmış bireylerden oluşacaktır.

 

 

 

               100 Eserin, öğretmenler rehberliğinde okunup incelenmesi, öğrencilerde, sadece yaratılıştan gelen kabiliyetlerin gün yüzüne çıkmasına yardımcı olmayacak, bu metinler sayesinde öğrenciler, Türkçe'nin güzel, doğru ve etkili kullanılması becerisini kazanacaklar ve kelime hazinelerini de önemli ölçüde zenginleştireceklerdir.

 

 

 

                Bu amaca yönelik olarak;

 

              

 

•  Belirlenen 100 Eserin sosyal ve kültürel etkinliklerde yararlanmak, boş zamanlarını olumlu uğraşlarla değerlendirmek üzere, öğrencilerin öncelikle baş vurabilecekleri kaynak eserler olarak tavsiye edilmesi,

 

 

 

•  Bu eserlerin tavsiyesinin, öğrencilerin sınıf seviyeleri ve öğretim programları dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca yapılması,

 

 

 

•  Bu 100 Eserin ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı dersi müfredat programı ile ilişkilendirilip okutulması,

 

 

 

•  Bu 100 Eserden en çok kitap okuyan öğrencinin Bayrak Törenlerinde bütün öğrenciler önünde ödüllendirilmesi,

 

 

 

•  Bu 100 Eserin tanıtımı ile bu eserlerin konularını içeren münazara ve dinleti programlarının düzenlenmesi, dramalar hazırlanması ve başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi,

 

 

 

• Okul kütüphanelerinin öğrencilerin severek, isteyerek, kendiliklerinden gelebilecekleri sıcak bir ortama kavuşturulması,

 

 

 

gereklidir.

 

 

 

               Bu kitapların büyük bir kısmı piyasada vardır ve bunların bakanlık tarafından öğrencilere ücretsiz olarak dağıtımı söz konusu değildir.

 

 

 

               Piyasada mevcudu olmayan ve hazırlanması gereken eserler konusunda Bakanlık gerekli tedbirleri en kısa sürede alacaktır.

 

 

 

                  İlköğretim okulları için de böyle bir eser listesi ayrıca hazırlanıp yayımlanacaktır.

 

 

 

                  Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

 

Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK

 

Millî Eğitim Bakanı

 

 

 

 

 

İlköğretimde okutulacak 100 Temel Eser

 

 

 

 

 

1. Dede Korkut Hikayeleri (İlköğretim İçin Uyarlama)

 

2. Mevlana'nın Mesnevisinden Seçme Hikayeler (İlköğretim Çocukları İçin Seçme Hikayeler)

 

3. Karagöz ile Hacivat (İlköğretim İçin Seçme Hikayeler)

 

4. Vatan Yahut Silistre (Namık Kemal)

 

5. Ömer'in Çocukluğu (Muallim Naci)

 

6. Gulyabani (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

 

7. Şermin (Tevfik Fikret)

 

8. Altın Işık (Ziya Gökalp)

 

9. Yalnız Efe (Ömer Seyrettin)

 

10. Çocuk Şiirleri (İbrahim Alaaddin Gövsa)

 

11. Hep O Şarkı (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

 

12. Peri Kızı ile Çoban Hikayesi (Orhan Seyfi Orhon)

 

13. Uluç Reis (Halikarnas Balıkçısı-Cevat Şakir Kabaağaçlı)

 

14. Damla Damla (Ruşen Eşref Ünaydın)

 

15. Bağrıyanık Ömer (Mahmut Yesari)

 

16. Domaniç Dağlarının Yolcusu (Şukufe Nihai)

 

17. Evvel Zaman İçinde (Eflatun Cem Güney)

 

18. Cumhuriyet Öncesi Yazarlardan Çocuklara Hikayeler (Mehmet Seyda)

 

19. Gururlu Peri (Mehmet Seyda)

 

20. Akın (Faruk Nafiz Çamlıbel)

 

21. Havaya Uçan At (Peyami Safa)

 

22. Benim Küçük Dostlarım (Halide Nusret Zorlutuna)

 

23. Sevdalı Bulut (Nazım Hikmet)

 

24. Kuklacı (Kemalettin Tuğcu)

 

25. Yer Altında Bir Şehir (Kemalettin Tuğcu)

 

26. Arif Nihat Asya'dan Seçme Şiirler (Arif Nihat Asya)

 

27. Sait Faik Abasıyanık'tan Seçme Hikayeler (Sait Faik Abasıyanık)

 

28. Koçyiğit Köroğlu (Ahmet Kutsi Tecer)

 

29. Az Gittik Uz Gittik (Pertev Naili Boratav)

 

30. Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi (Cemal Süreya)

 

31. Çocuklara Şiirler (Vehbi Cem Aşkun)

 

32. 87 Oğuz (Rakım Çalapala)

 

33. Yonca Kız (Kemal Bilbaşar)

 

34. Bitmeyen Gece (Mithat Enç)

 

35. Halime Kaptan (Rıfat Ilgaz)

 

36. Gümüş Kanat (Cahit Uçuk)

 

37. Vatan Toprağı (Mükerrem Kamil Su)

 

38. Barbaros Hayrettin Geliyor (Feridun Fazıl Tülbentçi)

 

39. Eşref Saati (Şevket Rado)

 

40. Nasreddin Hoca Hikayeleri (Orhan Veli)

 

41. İnci'nin Maceraları (Orhan Kemal)

 

42. Allı ile Fırfırı (Oğuz Tansel)

 

43. Tiryaki Sözleri (Cenap Şahabettin)

 

44. Keloğlan Masalları (Tahir Alangu)

 

45. Billur Köşk Masalları (Tahir Alangu)

 

46. Osmancık (Tarık Buğra)

 

47. Balım Kız Dalım Oğul (Ceyhun Atuf Kansu)

 

48. Falaka (Ahmet Rasim)

 

49. Bir Gemi Yelken Açtı (Ali Mümtaz Arolat)

 

50. Üç Minik Serçem (Necati Cumalı)

 

51. Memleket Şiirleri Antolojisi (Osman Atilla)

 

52. Ülkemin Efsaneleri (İbrahim Zeki Burdurlu)

 

53. Mehmet Akif Ersoy'dan Seçmler

 

54. Aldı Sözü Anadolu (Mehmet Önder)

 

55. Göl Çocukları (İbrahim Örs)

 

56. Miskinler Tekkesi (Reşat Nuri Güntekin)

 

57. Tanrı Misafiri (Reşat Nuri Güntekin)

 

58. Ötleğen Kuşu (Halil Karagöz)

 

59. Arılar Ordusu (Bekir Yıldız)

 

60. Yankılı Kayalar (Yılmaz Boyunağa)

 

61. Yürekdede ile Padişah (Cahit Zarifoğlu)

 

62. Serçe Kuş (Cahit Zarifoğlu)

 

63. Bir Küçük Osmancık Vardı (Hasan Nail Canat)

 

 

 

- HAZIRLATILACAK ESERLER-

 

 

 

64. Tekerlemeler

 

65. Türkçede Deyimler

 

66. Türk Atasözlerinden Seçmeler

 

67. Türk Bilmecelerinden Seçmeler

 

68. Türk Ninnilerinden Seçmeler

 

69. Türkülerden Seçmeler

 

70. Türk Manilerinden Seçmeler

 

71. Necip Fazıl Kısakürek'ten Seçmeler

 

 

 

- DÜNYA EDEBİYATI-

 

 

 

72. Şeker PortakaIı (Jose Mauro de Vasconcelos)

 

73. 0liver Twist (Charles Dickens)

 

74. Alice Harikalar Ülkesinde (Lewis Carrol)

 

75. Gülliver'in Gezileri (Swift)

 

76. Define Adası (Robert Louis Stevenson)

 

77. Robin Hood (Howard Pyle)

 

78. Tom Sawyer (Mark Twain)

 

79. Ezop Masalları

 

80. Andersen Masalları I-II

 

81. Üç Silahşörler (Alexander Dumas)

 

82. La Fontaine'den Seçmeler (La Fontaine)

 

83. Pinokyo (Carlo Collodi)

 

84. 80 Günde Devr-i Alem (Jules Verne)

 

85. İnci (John Steinbeck)

 

86. Beyaz Yele (Rene Guillot)

 

87. Peter Pan (James Matthew Barrie)

 

88. Uçan Sınıf (Erich Kastner)

 

89. Yağmur Yağdıran Kedi (Marcel Ayme)

 

90. Ölümsüz Aile (Natalie Babbitt)

 

91. Yaşlı Adam ve Deniz (Ernest Hemingway)

 

92. Mutlu Prens (Oscar Wilde)

 

93. Şamatalı Köy (Astrid Lindgren)

 

94. Momo (Michael Ende)

 

95. Heidi (Johanna Styri)

 

96. İnsan Ne ile Yaşar (Leo Tolstoy)

 

97. Sol Ayağım (Christy Brown)

 

98. Hikayeler (Anton Çehov)

 

99. Değirmenimden Mektuplar (Alfonse Daudet)

 

100. Pollyanna (Elaanor Porter)