BİZİ TAKİP EDİN
Haberler 16 EYLÜL 2018 / 18:20

V. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Toplanıyor

V. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Toplanıyor

V. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, 19-20 Ekim 2018 tarhlerinde İstanbul Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde toplanıyor.
 

Sempozyumu düzenleyen sivil toplum kuruluşu:
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Derneği,
Destekleyenler: Basın Yayın Birliği ve İbn Haldun Üniversitesi.

Sempozyum için düşünülen süre:
İki gün
Her oturumda 4 konuşmacı + 1 oturum başkanı tercih edilecektir.

Sempozyum Tarihi:
19-20 Ekim 2018

Sempozyum Takvimi:
Mayıs 2018 Sempozyum duyurusunun ilanı
30 Ağustos 2018 Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi
01 Eylül 2018 Kabul Edilen Bildirilerin İlanı
10 Eylül 2018 Kayıtlar İçin Son Tarih
30 Eylül 2018 Kabul Edilen Bildirilerin Tam Metinlerinin Teslimi İçin Son Tarih
19-20 Ekim 2018 Sempozyum Tarihi

V. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU
SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

V. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nun ana teması, “Yaşayan Çocuk ve Gençlik Edebiyatçıları”dır. Çocuk ve gençlik edebiyatı alanında eserler veren edebiyatçıların hakkında yapılacak akademik çalışmaların kendileri hayattayken yapılmasının çok anlamlı olacağı düşüncesi ile bu yılki sempozyumda “Yaşayan Çocuk ve Gençlik Edebiyatçıları” ana tema olarak belirlenmiştir.
Yaşayan çocuk ve gençlik edebiyatı şairleri, yazarları, çizerleri, editörler; çocuk ve gençlik edebiyatı alanında çalışmalar yapan akademisyenler ile ilgili bildiriler değerlendirmeye alınacaktır.
Hakkında bildiri hazırlanacak olan çocuk ve gençlik edebiyatı alanındaki şair, yazar, çizer, editör ve akademisyenler ile ilgili aşağıdaki başlıklarda çalışmalar yapılabilir.
Biyografi tarzı çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Çocuk ve gençlik edebiyatı türlerinde verdiği eserler, eserlerinde çocuk ve gençlik edebiyatı türlerini işleyişi
 Eserlerinin tür ve edebiyat açısından niteliği
 Eserlerinde çocuk bakış açısı ve çocuk algısı
 Şiir, hikaye, masal, roman, sinema filmi, çizgi film türlerinde eserlerinin inceleme, eleştiri ve karşılaştırmaları
 Çocuk okurların bilişsel, duyuşsal ve toplumsal gelişimlerindeki işlevleri
 Düş ve düşünce gücünü devindirme, düşsellik
 Eserlerin iletişim becerilerine katkısı
 Eserlerinde eğitsel iletiler
 Eserlerinde değerler eğitimi
 Psikolojik ve sosyolojik açıdan eserlerinin incelenmesi, karşılaştırılması
 Eserlerinin estetik duygu yaratma yönünden incelenmesi
 Eserlerinin fantastik öğeler yönünden incelenmesi
 Çocuk edebiyatı alanında verdiği eserlerde çevre duyarlılığı, insan-doğa ilişkisi
 Çocuk hakları açısından değerlendirmeler
 Mizah öğelerini kullanımı bakımından eserlerinin incelenmesi
 Okuma ve yazma kültürü oluşturmaya katkısı
 Sorun odaklı edebiyat oluşturma bakımından eserlerinin incelenmesi, karşılaştırılması
 Eserlerin iç ve dış yapı özellikleri
 Çocuk edebiyatı eserlerinde resim-metin ilişkisi, dil kullanımı ve görsellik
 Eserlerinin gösterge bilimsel açıdan kapak, resim ve metin analizi
 Dünya edebiyatlarından eserlerle karşılaştırmalar
 Başka dillere çevrilen eserlerinin çeviri kuramı çerçevesinde değerlendirilmesi
 Eserlerinin kültür aktarımına katkısı
 Eserlerindeki post modern izler
 Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılık ve toplumsal cinsiyet rollerini algısı bakımından eserlerinin incelenmesi, karşılaştırılması

• Sempozyum duyurusunda verilen aşağıdaki başlıklar dışında gelen farklı bildiri önerileri de Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Sempozyum Bilim Kurulu tarafından uygun görülürse değerlendirmeye alınacaktır.
• Biyografi tarzı çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Bican Veysel Yıldız (ÇOGEYB Yönetim Kurulu Başkanı)
Dr. Melike Günyüz (İbni Haldun Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Tacettin Şimşek (ÇOGEYB Akademik Kurul Başkanı / Atatürk Üniversitesi)
Prof.Dr. Ali Fuat Arıcı (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Merziyye Necefova (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)
Prof.Dr. Suat Ungan (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Zhanna Yusha (Rusya Bilimler Akademisi Sibirya Şubesi, Novabirsk)
Doç.Dr. Abdul Fareed Brohi (Pakistan, Uluslararası İslam Üniversitesi Çocuk Edebiyatı Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Nezaket İsmayilova (Nahcıvan Devlet Üniversitesi)
Doç.Dr. Tahir Kahhar (Özbekistan Devlet Cihan Dilleri Üniversitesi)
Emine Usein (Kırım/Ukrayna Yazarlar Birliği)
Hüseyin Bokaî (İran Yazarlar Birliği)
Geşem Necefzade (Azerbaycan Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Şubesi)
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Said Kıymaz (Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü)
Dr.Öğr.Üyesi Raşit Koç (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Ali Hakkoymaz
Bestami Yazgan
Erdoğan Ergin
Filiz Çelik Doğru
Gülay Sormageç
Mehmet Akpınar
Mehmet Solmaz
Nehir Aydın Gökduman
Nevin Soysal Aydın
Nuran Turan
Seher Keçe Türker
Vural Eyikan

SEMPOZYUM BİLİM KURULU
Bican Veysel Yıldız (ÇOGEYB Yönetim Kurulu Başkanı)
Dr. Melike Günyüz (İbni Haldun Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Tacettin Şimşek (ÇOGEYB Akademik Kurul Başkanı / Atatürk Üniversitesi)
Prof.Dr. Aktan Ago (Makedonya Az. Kiril ve Metodiy Üniversitesi)
Prof.Dr. Alev Sınar (Uludağ Üniversitesi)
Prof.Dr. Ali Fuat Arıcı (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Gıyasettin Aytaş (Gazi Üniversitesi)
Prof.Dr. Işıl Altun (Kocaeli Üniversitesi)
Prof. Dr. Jovanka Denkova (Makedonya İştip Gotse Delçev Üniversitesi)
Prof.Dr. Mahmut Çelik (Makedonya İştip Gotse Delçev Üniversitesi)
Prof.Dr. Mehdi Hejvanî (İran, Azad-i İslami Üniversitesi)
Prof.Dr. Merziyye Necefova (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)
Prof.Dr. Suat Ungan (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Tülin Arseven (Akdeniz Üniversitesi)
Prof.Dr. Yakup Çelik (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Zhanna Yusha (Rusya, Novabirsk Bilimler Akademisi Sibirya Şubesi)
Doç.Dr. Abdul Fareed Brohi (Pakistan, Uluslararası İslam Üniversitesi Çocuk Edebiyatı Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Ilgım Veryeri Alaca (Koç Üniversitesi)
Doç.Dr. M. Abdullah Arslan (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
Doç.Dr. Nezaket İsmayilova (Nahcıvan Devlet Üniversitesi)
Doç.Dr. Oğuzhan Yılmaz (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
Doç.Dr. Tahir Kahhar (Özbekistan Devlet Cihan Dilleri Üniversitesi)
Doç.Dr. Tahir Zorkul (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Qeşem Necefzade (Azerbaycan Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Başkanı)
Dr.Öğr.Üyesi Hülya Yolasığmazoğlu (Giresun Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Kevser Tozduman Yaralı (Kırklareli Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Said Kıymaz (Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü)
Dr.Öğr.Üyesi Neslihan Karakuş (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Raşit Koç (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Yasin Mahmut Yakar (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
Dr. Enise Abibullayeva (Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi)
Esra Coşkun (Amerika, Illinois Üniversitesi)
Niloufar Bagherzadeh Akbari (İran Yazarlar Birliği)