BİZİ TAKİP EDİN
Haberler 30 MART 2022 / 14:56

İSTANBUL YAZIM MERKEZİ

İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Kalkınma Ajansı ve Basın Yayın Birliği iş birliği

İstanbul Yazım MerkeziSanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği, İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi yürütücülüğü ve İstanbul Ticaret Odası ile Basın Yayın Birliği paydaşlığı altında çalışmalarına başladı. Kurmaca yazarlığı, akademik yazım, editörlük gibi yaratıcı özellik taşıyan meslekler için nitelikli insan kaynağının oluşturulması ve kaliteli eserler üretilmesi hedeflenen projenin açılışı 29 Mart 2022 tarihinde İbn Haldun Üniversitesinde gerçekleştirildi. 

İstanbul Yazım Merkezi Projesi, Türkiye ve İstanbul’un ihtiyaç ve şartlarıyla uyumlu, yerel kaynaktan beslenen ve uluslararası arenalarda rekabet edebilen multidisipliner eğitim modeli ile sanatçı adaylarının yazım alanında özgür, özgün fikirler üretebilmelerine ve kendilerini ifade edebilmelerine imkân sağlayacak altyapı hazırlamak amacıyla yola çıkıyor.

Birçok Alanda Farklı Eğitimler!
Projenin temel hedefleri yayın ve yazım sektöründe yerli ve özgün müfredatın oluşturulmasını gözetiyor. Hazırlanan müfredat doğrultusunda yürütülecek olan Kurmaca Eser Yazarlığı, Kurmaca Eser Yayıncılığı ve Editörlüğü, Çocuk Kitabı Yazarlığı, Çocuk Kitabı Editörlük ve Yayıncılığı eğitim programları ile içerik üretme, yazma ve yayınlama aşamasında katılımcılara temel bir altyapı kazandırmayı hedefliyor. Türk Dilinin seçilmiş kök metinleri ekseninde akademik ve edebî anlamda üretimine yönelik yazarlar ve yazar adaylarına verilecek mentörlük desteği ile alana yeni eserler katılmasını amaçlıyor.

Açılışta; Proje Koordinatörü Dr. Melike Günyüz, İTO Başkan Yardımcı Dr. İsrafil Kuralay, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Atilla Arkan ve Prof.Dr. Funda Şerifoğlu birer konuşma yaptılar.

Kreatif Düşünme ve Rol Model seminer dizileri ile öncü şahısların sektördeki deneyimleri ve başarı hikâyelerinden yararlanarak katılımcıların yeni fikirlere ulaşmada temel beceriler kazanması ve fikir üretme konusunda farkındalığa sahip olmaları bekleniyor.


İstanbul Yazım Merkezi'nin hayata geçmesiyle, ilkin kurmaca yazarlığı, akademik yazım, editörlük gibi yaratıcı özellik taşıyan meslekler için nitelikli insan kaynağının oluşturulması ve nitelikli eserler üretilmesi hedeflenmektedir. 

Geçmişten Geleceğe Uzanan Birikim
Çalışma süresi boyunca yazarlara mentörlük desteği verilecektir. Ortaya çıkan eserlerden yapılan bir seçki Türkçe-İngilizce ve Türkçe-Arapça Çeviri Atölyelerinde bu dillere çevrilecektir.
Böylelikle çevirmen adayları, alanında deneyimli çevirmenlerle bir arada çalışarak mesleki deneyim paylaşımı elde edecekler öte yandan proje çıktısı olarak Türkçe, İngilizce ve Arapça yayına hazır yeni eserler sektöre kazandırılacak.