BİZİ TAKİP EDİN
Dijital Arsiv 26 MART 2022 / 16:03

ELEKTRONİK EĞİTİM İÇERİKLERİ ÇERÇEVESİ

../SFolder/ckeditor/files/TTK%20Egitimde%20Elektronik%20icerikler.pdf

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca;
Elektronik Eğitim İçeriklerinin öğrenme süreçlerinde önemli rol oynadığı,
Öğrencilerde kalıcı eğitimin sağlanması için belli yaklaşım ilke ve standartlara ihtiyaç olduğu,
Çağın gerektirdiği ilke ve standartlara uygun bir biçimde Elektronik Eğitim içeriklerinin hazırlanması gerektiği vurgulanmış ve bu amaçlarla
Elektronik Eğitim İçerikleri Çerçevesi: İlke ve Standartlar" belgesi için çeşitli çalışmaların yürütülmektedir.
 
Sözü edilen ''İlke ve Standartlar" taslağı 21-27 Mart arasında akademisyen, öğretmen, kurum ve kuruluşların görüş ve önerilerinin alınması amacıyla askıya çıkarılmış;
https://e-icerikilkestandartlar.meb.gov.tr adresinde yer alan taslak belgeye görüş ve önerilerin iletilebileceği belirtilmiştir.
Ayrıca; dileyenler ttkb_elektronikicerikdb@meb.gov.tr   adresine 30 Mart 2022 tarihine kadar görüş ve önerilerini gönderebilirler.