BİZİ TAKİP EDİN
Dijital Arşiv 30 NİSAN 2021 / 19:55

7318 SAYILI VUK İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

../SFolder/ckeditor/files/Ek%201%20-%207318%20Say%C4%B1l%C4%B1%20VUK%20ile%20Baz%C4%B1%20Kanunlarda%20De%C4%9Fi%C5%9Fiklik%20Yap%C4%B1lmas%C4%B1na%20Dair%20Kanun.pdf