BİZİ TAKİP EDİN
22 AĞUSTOS 2015 / 11:56

DERLEME YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Değerli Üyemiz,
Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliği  18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yönetmelik uyarınca:
1- Süreli ve süreli olmayan basılı eserler çoğaltma işlemini izleyen on beş gün içerisinde- ithal eserler için 60 gün -  altı nüsha olarak yayımcı tarafından  İstanbul’da Derleme Müdürlüğü’ne; (Fatih Ordu Cad. No.33 Beyazıt- İstanbul) diğer illerde ise Derleme Birimlerine (il ve ilçe halk kütüphaneleri) alındı makbuzu karşılığı teslim edilecektir. ‘Türkiye’nin kültürel varlığı ile bilgi birikimini oluşturan’ ithal eserler ve yurtdışında yayımcılarımız tarafından bastırılmış eserler de aynı kapsamda ilgili birimlere teslim edilecektir. İçeriği ve çoğaltım formatı değişmeyen eserlerin tıpkı basımları derlemeye tabi tutulmayacaktır.
2- Süreli, süreli olmayan, ithal ve elektronik yayınlar; görme engellilerin kullanımına sunulmak amacıyla elektronik kopya şeklinde Milli Kütüphane Başkanlığı’na gönderilecektir. Gönderimin usul ve esasları Milli Kütüphane Başkanlığı tarafından çıkarılacak yönerge ile belirlenecek ve işlem o tarihte başlayacaktır.
3- Kanuna aykırı davrandığı tespit edilen derleme mükellefleri hakkında 1000TL ile 5000TL arasında para cezaları verilecektir. İlk ceza, alt sınırıyla uygulanacaktır.
4- Yönetmelik uyarınca, derleme birimleri ve kütüphaneler, eserlerle ilgili her türlü hak ihlallerini önleyici koruma teknik ve yöntemlerini uygulamakla yükümlü kılınmışlardır. Aksi halde FSEK ceza hükümleri ilgililer için geçerlidir.

Yönetmelik ve kanuna ilişkin sorularınızı e-posta ve telefon aracılığıyla bizlere yöneltebilirsiniz.

Selam ve saygılarımızla,

BASIN YAYIN BİRLİĞİ