BİZİ TAKİP EDİN
BasYayBir 08 KASIM 2016 / 15:39

VİZYON

Basın Yayın Birliği Derneği kurulduğu günden bugüne;
  • Üyelerinin ve basın yayın sektörünün haklarını resmi – özel kurumlar ve kamuoyu önünde savunmuş,
  • Üyelerinin sorunlarını her ortamda dile getirmiş,
  • Yayıncılıkla ilgili hukuki mevzuattaki ve müfredatlardaki değişimleri anında üyeleriyle paylaşarak onları yeni yasa, tüzük ve yönetmelikler hakkında bilgilendirmiş,
  • Dünyadaki kitap fuarları ile teknolojik gelişme ve yenilikleri yakından takip ederek çeşitli yollarla üyeleriyle paylaşmış ve Türk yayıncılığındaki vizyon değişimine katkı koymuş,
  • Düzenlediği toplantı ve sempozyumlarla gerek kültür – sanat gerekse sektörle ilgili konularda kamuoyunda farkındalık oluşturmaya çalışmış ve sektörü akademik dünya ile buluşturmuş,
  • Yayımladığı dergi, broşür, kitapçık ve kitaplarla sektörü farklı kitlelere tanıtma misyonu üstlenmiş,
  • Düzenlediği sosyal faaliyetlerle yayıncıların kendi meslektaşlarıyla uyum ve işbirliği içerisinde çalışacağı bir platform kurmayı amaçlamış,
  • Sektörle bağlantılı konularda sosyal sorumluluk projelerine dahil olarak toplumsal duyarlılıklara saygı göstermiş,
  • Yayıncılık sektörünün modern dünyadaki gibi kurumsallaşmasını ve kendi kalite standartlarını oluşturmasını hedeflemiş ve
  • Tüm bu hedefler doğrultusunda devletimizi ve kentimizi yöneten resmi ve seçilmiş makamlarla, üniversitelerle, diğer önemli sivil toplum kuruluşları ve medya ile temas halinde olmuş aktif bir sivil toplum kuruluşudur.
Sivil Toplum Kuruluşları çoğulcu demokrasilerin vazgeçilmez öğelerinden biridir. Demokrasilerde ortak taleplere sahip gruplar ve meslek erbapları haklarını bu kuruluşlar aracılığıyla aramakta, sorunlarını yine bu kuruluşlar aracılığıyla dile getirmektedir.

Derneğimiz çok değerli üyelerimizin bu bilinç ile kurduğu ve yıllardır yaşattığı bir sektörel kuruluş olarak üyelerinin aidatları, sponsorluklar ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katkılarıyla ayakta durmakta ve çok önemli faaliyetlerini sürdürmektedir.