BİZİ TAKİP EDİN
BasYayBir 08 KASIM 2016 / 15:46

FAALİYET RAPORU

3 Aralık 2011’de Sultanahmet Golden Horn Otel’de Toplanan Basın Yayın Birliği 10. Olağan Genel Kurulu’nda Üyelerimize Sunulan ve İbra Olunan Faaliyet Raporudur:
 
BASIN YAYIN BİRLİĞİ DERNEĞİ
FAALİYET RAPORU

 
(20 Aralık 2008 – 3 Aralık 2011)
 
Basın Yayın Birliği Derneği kurulduğu günden bugüne;
 
-        Üyelerinin ve basın yayın sektörünün haklarını resmi – özel kurumlar ve kamuoyu önünde savunmuş, 
-        Üyelerinin sorunlarını her ortamda dile getirmiş,
-        Yayıncılıkla ilgili hukuki mevzuattaki ve müfredatlardaki değişimleri anında üyeleriyle paylaşarak onları yeni yasa, tüzük ve yönetmelikler hakkında bilgilendirmiş,
-        Dünyadaki kitap fuarları ile teknolojik gelişme ve yenilikleri yakından takip ederek çeşitli yollarla üyeleriyle paylaşmış ve Türk yayıncılığındaki vizyon değişimine katkı koymuş,
-        Düzenlediği toplantı ve sempozyumlarla gerek kültür – sanat gerekse sektörle ilgili konularda kamuoyunda farkındalık oluşturmaya çalışmış ve sektörü akademik dünya ile buluşturmuş,
-        Yayımladığı dergi, broşür, kitapçık ve kitaplarla sektörü farklı kitlelere tanıtma misyonu üstlenmiş,
-        Düzenlediği sosyal faaliyetlerle yayıncıların kendi meslektaşlarıyla uyum ve işbirliği içerisinde çalışacağı bir platform kurmayı amaçlamış,
-        Sektörle bağlantılı konularda sosyal sorumluluk projelerine dahil olarak toplumsal duyarlılıklara saygı göstermiş,
-        Yayıncılık sektörünün modern dünyadaki gibi kurumsallaşmasını ve kendi kalite standartlarını oluşturmasını hedeflemiş ve
-        Tüm bu hedefler doğrultusunda devletimizi ve kentimizi yöneten resmi ve seçilmiş makamlarla, üniversitelerle, diğer önemli sivil toplum kuruluşları ve medya ile temas halinde olmuş aktif bir sivil toplum kuruluşudur.
 
Sivil Toplum Kuruluşları çoğulcu demokrasilerin vazgeçilmez öğelerinden biridir. Demokrasilerde ortak taleplere sahip gruplar ve meslek erbapları haklarını bu kuruluşlar aracılığıyla aramakta, sorunlarını yine bu kuruluşlar aracılığıyla dile getirmektedir.
 
Derneğimiz çok değerli üyelerimizin bu bilinç ile kurduğu ve yıllardır yaşattığı bir sektörel kuruluş olarak üyelerinin aidatları, sponsorluklar ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katkılarıyla ayakta durmakta ve çok önemli faaliyetlerini sürdürmektedir.
 
20.12.2008’de toplanan 9. Olağan Genel Kurul’da seçilen Yönetim Kurulu’muz göreve geldiği günden bu yana aşağıdaki faaliyetlere imza atmıştır:
 
TOPLANTI, SEMPOZYUM VE KONGRELER
 
Derneğimiz sektör sorunlarının ele alındığı, sektörel gelişme, verimlilik ve kalite standartlarının yükseltilmesini hedefleyen ve sektör temsilcilerini akademik dünya ve kanaat önderleriyle buluşturan toplantı, sempozyum ve kongrelere önem vermiştir. Gerek diğer kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği faaliyetlere iştirak etmiş, gerekse kendisi sempozyum ve kongre çalışmaları yapmıştır. Bu çerçevede yapılan başlıca faaliyetler şöyledir:
 
1)    Çevirmenleri ve Yayıncılarıyla Türk Edebiyatı 2. Uluslararası Sempozyumu
 29-30 Mayıs 2009’da Boğaziçi Üniversitesi’nde “Çevirmenleri ve Yayıncılarıyla Türk Edebiyatı 2. Uluslararası Sempozyumu” düzenlenmiştir. Derneğimizin destekleyen kuruluşlar arasında yer aldığı ve yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Doğru ve Münir Üstün’ün katılımıyla temsil edildiği sempozyuma çok sayıda yabancı davetli katılmıştır.
 
2)    Ulusal Yayıncılık Kongresi
4-5 Aralık 2009’da Ulusal Yayıncılık Kongresi, Ankara Crowne Plaza Oteli’nde düzenlenmiştir. Kongreyi düzenleyen Ulusal Yürütme Komitesi’nin yapısı yayıncı, yazar, çevirmen, telif ajansı, kitapçı ve dağıtımcıların meslek örgütü yöneticileri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın birer temsilcisinden oluşmuş ve derneğimiz bu kurulda temsil edilmiştir. 11 komisyonla çalışmalarını sürdüren iki günlük kongrede Basın Yayın Birliği temsilcilerinden “Sektörel Yapı Komisyonu”nda Dernek Başkanı Hayati Bayrak, “Yayımcılığın Dünyaya Açılımı, AB ve Uyum Komisyonu”nda Münir Üstün, “Yayıncılıkta Devletin Rolü Komisyonu”nda Ahmet İyioldu, “Çocuk ve Gençlik Kitapları Yayıncılığı Komisyonu”nda Mustafa Doğru, “Eğitim Komisyonu”nda Erdal Çalış, “Kütüphanecilik Komisyonu”nda Ramazan Apaydın ve kongre genel kurulunda diğer yönetim kurulu üyelerimiz görev almış ve alınan kararlara katkı vermiştir. Kongrenin sonuç bildirgesinde; kitabın üretim (%18) ve satış aşamalarındaki (%8) farkın ortadan kaldırılması ve KDV’nin adil bir biçimde alışta ve satışta %8 olarak düzenlenmesi ve yayıncıların biriken KDV alacaklarının bir sınırlama getirilmeksizin iadesi ya da gelir – kurumlar vergilerinden mahsup edilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, uygulamada bu işlemi kolaylaştırıcı tedbirler alınması gibi hususların yer alması sağlanmıştır.
 
3)    İstanbul Kitap ve Kültür Fuarı
21 Nisan 2010 – Sultanahmet’te gerçekleştirilen İstanbul Kitap ve Kültür Fuarı ile ilgili olarak Kaynak Kültür Merkezi’nde üyelerimizle bir istişare toplantısı yapılmıştır.
 
4)    Yayıncılıkta İstanbul Vizyonu Sempozyumu
Basın Yayın Birliği ve İstanbul Üniversitesi tarafından 11 - 12 Kasım 2010 Yayıncılıkta İstanbul Vizyonu Sempozyumu İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde düzenlenmiştir. Sempozyuma İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kültür A.Ş., İstanbul Ticaret Odası da destek vermiştir. Yayın dünyasında bir ilk olan ve sektörel boyutu derneğimiz tarafından düzenlenen sempozyum başarı ile tamamlanmış ve basında geniş yer bulmuştur. Üç günlük sempozyumun ilk günü “Yayıncılık’ta İstanbul Vizyonu Konferansı” gerçekleştirilmiştir. İkinci ve üçüncü günlerde “Yayıncılığın Önündeki Fırsatlar ve Yapısal Sorunlar”, “Dünya Yayıncılığında İstanbul Yayıncılığının Yeri ve Rolü”, “El Yazmasında e-Kitaba; Yayıncılığın Serüveni”, “Kültürlerarası Etkileşimde Yayıncılığın Rolü ve Önemi”, “Telif Hakları”, “Yayıncılığın Gelişiminde Kütüphanelerin Rolü Ekseninde Türkiye’de Kütüphanecilik” başlıklı oturumlarda geniş katılımla sempozyum gerçekleştirilmiştir. Sempozyum Proje Koordinatörü Mustafa Doğru, sempozyumla ilgili TRT canlı yayınına katılarak sempozyum, Türk yayıncılığı ve derneğimiz hakkında bilgi vermiştir. Sempozyum İBB destekleri ile İstanbul çapında dev afişlerle duyurulmuş, sempozyum ile ilgili bir web sitesi kurulmuş ve tebliğler sempozyum sonrası kitaplaştırılmıştır.
 
5)    Uluslararası Medya Sempozyumu – Medyanın Yeni Hali – 5N 2K
10 – 12 Aralık 2010’da “Uluslararası Medya Sempozyumu – Medyanın Yeni Hali – 5N 2K” Sempozyumu derneğimizin öncülüğünde Holiday Inn İstanbul Airport Otel’de düzenlenmiştir. Bağcılar Belediyesi ile işbirliği içerisinde düzenlenen sempozyumda yerli yabancı pek çok gazeteci, yazar ve medya mensubu bir araya gelmiştir. Basında geniş yer alan sempozyum ile ilgili bir web sitesi kurulmuş ve sonrasında tebliğler kitaplaştırılmıştır. Sempozyumun sonuç bildirgesinde; dünyada yaygınlaşan sosyal medya nedeniyle dijital okur-yazarlığın da geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.  Dijital yayıncılığın en önemli sorunlardan birinin telif haklarının düzenlenmesi olduğu belirtilmiş ve bu konuda yasal düzenleme için gereken adımların atılması gerekliliğinin altı çizilmiştir. Küreselleşmenin medya üzerinde etkisini odak alan oturumlarda bilgi üzerindeki devlet tekelinin kalktığı, internet ve mikroblog siteleri ile bir vatandaş gazeteciliği kavramının oluştuğu katılımcılar tarafından ifade edilmiş; klasik ve sanal medyada önceliğin güvenilirlik, doğru bilgi, içerik kalitesi, bağımsızlık ve temel insan haklarına saygılı yayıncılık anlayışı olması gerektiği ve bundan vazgeçilemeyeceği vurgulanmıştır.  Aynı zamanda değişen medyada reklam verenlerin konumu ve etkisi, internetin sosyal yaşamda getirdiği olumlu – olumsuz değişimler de toplantıda gündeme gelmiştir.
 
6)    “Çevirmenleri ve Yayıncılarıyla Türk Edebiyatı 3. Uluslararası Sempozyumu”
28-29 Mayıs 2011’da Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenmiştir. Derneğimizin destekleyen kuruluşlar arasında yer aldığı ve yönetim kurulu üyelerinden Hayati Bayrak, Münir Üstün ve Mustafa Doğru ’nun katılımıyla temsil edildiği sempozyuma çok sayıda yabancı davetli katılmıştır.
 
7)    E-Kitap ve Dijital Yayıncılık Toplantısı
Teknolojinin geldiği son nokta ile ilgili sektörümüz temsilcilerine E-Kitap ve Dijital Yayıncılık ile ilgili bilgi verilmiş ve bu konuda güncel çalışmalar üyelerimizle çeşitli kanallar aracılığıyla paylaşılmıştır. 15 Haziran 2011’de Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde e-kitap konulu Abdurrahman Dilipak başkanlığında Datateknik Grubu temsilcilerinin de katıldığı bir toplantı düzenlenmiş ve dernek üyeleriyle birlikte katılım sağlanmıştır.
 
8)    Ali Emiri Efendi Sempozyumu
2 Mayıs 2009 Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde yapılan Ali Emiri Efendi Sempozyumu’nda derneğimiz temsil edilmiştir.
 
ULUSLARARASI KİTAP FUARLARI
 
Basın Yayın Birliği Derneği geçtiğimiz dönemde dünya kitap fuarları ile ilgili çalışmalara özel bir önem vermiştir. Derneğimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gelen uluslararası kitap fuarları ile ilgili tüm davet ve bilgilendirme yazılarını üyeleriyle paylaşmış, ayrıca yurtdışından gelen kitap fuarları ile ilgili davetiyeleri de üyelerine duyurmuştur. Duyuru yapmanın yanı sıra Derneğimiz dünya çapında kitap fuarlarına katılımın artması için üyelerimizi desteklemiş, onlara lojistik destek sağlamış ve üyelerimizin kitaplarının fuarlarda teşhirine aracılık etmiştir. Basın Yayın Birliği böylelikle yurtdışı kitap fuarları ile ilgili bir farkındalık oluşmasında, fuarlara katılımın artmasında ve bu katılımların kurumsal bir boyut kazanmasında etkili olmuştur.
 
Bu fuarlar yayıncıların dünyaya açılması, sektörle ilgili teknolojik gelişmeleri tanıması, Türk kültür yaşamını ve literatürünü dünyaya taşıması ve farklı kültürler ve literatürlerle karşılaşması, farklı ülkelerle ticari ilişkiler geliştirilmesi ve dolayısıyla pazarını ve satış hacmini genişletmesi, dünya ile rekabet edebilme adına kendini yenilemeye – gelişmeye zorlaması ve dolayısıyla sektörün kalitesinin topyekûn bir biçimde yükselmesi açısından oldukça önemlidir.
 
Derneğimiz yönetim kurulu üyeleri aşağıda zikredilen uluslararası fuarlara katılım masraflarını dernek imkanları dışında karşılamışlardır. Bu çerçevede geçtiğimiz dönemde yürütülen faaliyetler özetle şöyledir:
1)    Uluslararası Kahire Kitap Fuarı
22 Ocak – 5 Şubat 2009 - 41. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı üyelerimize duyurulmuş ve Türkiye Standı açılması konusunda çalışmalar yürütülmüştür.
 
2)    Bologna Çocuk Kitapları Fuarı
23 – 26 Mart 2009 46. Bologna Çocuk Kitapları Fuarı’na yönetim kurulunu temsilen Mustafa Doğru katılmış ve Dernek üyelerimizin kitaplarının Fuar’a ulaştırılması sağlanmıştır.
 
3)    Kişinev Çocuk ve Gençlik Kitapları Fuarı
1 - 5 Nisan 2009 Moldova’nın Kişinev şehrinde 13. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Kitapları Fuarı üyelerimize duyurulmuştur.
 
4)    Tahran Kitap Fuarı
7 - 16 Mayıs 2009 - 22. Tahran Kitap Fuarı (2009 Türkiye – İran Kültür Yılı) üyelerimize duyurulmuş ve Türkiye Standı açılması konusunda çalışmalar yürütülmüştür.
 
5)    Frankfurt Kitap Fuarı - 2009
2009 Frankfurt Kitap Fuarı Ulusal Yürütme Kurulu’na derneğimizi temsilen Başkan Yardımcısı Münir Üstün katılmıştır. Frankfurt’a üyelerimizin kitaplarının ve katalog bilgilerinin ulaştırılması sağlanmıştır. Derneğimizin de içinde yer aldığı Kültür Bakanlığı öncülüğünde yapılan bu organizasyona Türkiye 40 yayınevi ve 22 yazarla katılmıştır.
 
6)    Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ü Bilgilendirme
Ekim 2009 – Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’e Frankfurt Kitap Fuarı ile ilgili bilgilendirme notu arz edilmiştir.
 
7)    Çek Cumhuriyeti, Türkmenistan, Azerbaycan ve Bosna Fuarları Duyurusu
2009 yılı içinde Çek Cumhuriyeti, Türkmenistan, Azerbaycan ve Bosna Fuarları üyelerimize duyurulmuştur.
 
8)    Paris Kitap Fuarı’na Katılım ve Türkiye Standı Açılması
2010 - Paris Kitap Fuarı ile ilgili olarak üyelerimiz bilgilendirilmiş ve Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün fuara katılım göstermiştir. Fuarda Türkiye Standı açılması konusunda çalışmalar yürütülmüştür.
 
9)    Fransız Yayıncılar Birliği Toplantısı
2010- Fransız Yayıncılar Birliği’nin toplantısına Münir Üstün’ün katılmasına karar verilmiştir ve toplantıya katılım gösterilmiştir.
 
10)          Bologna Çocuk Kitapları Fuarı
28-31 Mart 2010 - 47. Bologna Çocuk Kitapları Fuarı üyelerimize duyurulmuş, kitap ve kataloglar fuarda sergilenmiş ve Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Doğru tarafından katılım gösterilmiştir. Türkiye Standı açılması konusunda çalışmalar yürütülmüştür.
 
11)          Frankfurt Kitap Fuarı – 2010
2010 - Frankfurt Kitap Fuarı’na Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte geniş katılım gösterilmiş, Türkiye Standı açılması sağlanmış ve üyelerimizin kitap ve katologları Fuar’a ulaştırılıp sergilenmiştir.
 
12)          Doha Kitap Fuarı
Kasım 2010 tarihinde düzenlenen Doha Kitap Fuarı’na Hayati Bayrak, Münir Üstün katılım göstermiştir.
 
13)          Selanik Kitap Fuarı
Mayıs 2011 – Moskova Kitap Fuarı üyelerimize duyurulmuş, Yönetim Kurulu Üyemiz Münir Üstün tarafından katılım gösterilmiştir.
 
14)          Azerbaycan Kitap Fuarı
Eylül 2011 – Azerbaycan Kitap Fuarı üyelerimize duyurulmuştur.
 
15)          Moskova Kitap Fuarı
7-12 Eylül 2011 – Moskova Kitap Fuarı üyelerimize duyurulmuş, Yönetim Kurulu Üyemiz Münir Üstün tarafından katılım gösterilmiştir.
 
16)          Frankfurt Kitap Fuarı - 2011
12-16 Ekim 2011 tarihleri arasında yapılan Frankfurt Kitap Fuarı’na Dernek Yönetim Kurulu ve üyelerimizle birlikte geniş katılım gösterilmiştir. Türkiye Standı açılması konusunda çalışmalar yürütülmüştür. Fuarda 15’i üyemiz 27 yayıncı standıyla yer almış, 20 yazarla etkinlik yapılmıştır.
 
17)          Hindistan ve Kazablanka Kitap Fuarları
Kasım 2011 – Hindistan ve Kazablanka Kitap Fuarları üyelerimize duyurulmuştur.
 
ZİYARETLER ve DİĞER KURUMLARLA İLİŞKİLER
Derneğimiz sektörümüzün ve üyemiz yayıncıların sorunlarını ve beklentilerini etkili bir biçimde hem ülkemizi ve kentimizi yöneten siyasi makamlarla hem de diğer sivil toplum örgütleriyle paylaşmış, bu amaç doğrultusunda dışa dönük çok sayıda resmi ve gayriresmi temaslar kurmuştur. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri olmak üzere resmi makamlarla işbirliği ve uyum içerisinde çalışan derneğimiz, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası, MÜSİAD ve Basım Yayın Meslek Birliği başta olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşuyla de dirsek temasında olmuş ve ortak organizasyonlar sürdürmüştür. Bu doğrultuda derneğimizin kurduğu başlıca bazı temaslar şöyledir:
 1. 25 Haziran 2009 tarihinde İTO Başkanı Sayın Murat Yalçıntaş, derneğimiz yönetim kurulu tarafından ziyaret edilmiştir. Ziyarete Basım Yayın Meslek Birliği heyeti de katılmıştır. Ziyaret gündemi olarak Afro-Avrasya Yayıncılık Kongresi, Kitapkent Projesi, Kitap Fuarları ve Tip Sözleşmeler Projesi alınmıştır.
 2. Haziran 2009’da MÜSİAD Sektör Kurulu Heyeti, Sayın Bilal Akkaya başkanlığında derneğimizi ziyaret etmiştir.
 3. Haziran 2009’da Fatih Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir’e resmi ziyarette bulunulmuş ve ziyarette yayıncıların talep ve beklentileri dile getirilmiştir.
 4. Eylül 2009’da İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Muammer Yıldız ile sektör sorunlarıyla ilgili görüşme yapılmıştır.
 5. Eylül 2009’da MÜSİAD Fuarı’nda derneğimiz adına bir stant kurulmuş ve fuara katılım gösterilmiştir. Üyelerimizden ulaşan kataloglar derneğimiz standında dağıtılmıştır.
 6. Ekim 2009’da İTO’ya Frankfurt Kitap Fuarı’na katılımlarından dolayı teşekkür ziyareti yapılmıştır.
 7. Çeşitli toplantılarda Frankfurt Kitap Fuarı Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı ile görüşülmüş ve ayrıca Milli Eğitim Bakanı’na ders kitabı yayıncıları ile ilgili bir raporun sunulması sağlanmıştır.
 8. Haziran 2010’da Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Onur Bilge KULA ile Sultanahmet Rast Otel’de bir araya gelinmiştir.
 9. Ekim 2010’da İstanbul Valisi Sayın Hüseyin Avni Mutlu ziyaret edilmiş ve yayıncıların sorunları dile getirilmiştir.
 10. Kasım 2010’da MÜSİAD yönetimi ziyaret edilmiştir.
 11. Kasım 2010’da Kültür A.Ş. Müdürü Sayın Nevzat Bayhan ziyaret edilmiştir.
 12. Aralık 2010’da İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Muammer Yıldız’ın Beyoğlu Öğretmen Evi’nde yayıncılarla yaptığı toplantıya katılım gösterilmiştir.
 13. 1 Haziran 2011’de İTO Zümre Toplantısı’na dernek üyeleriyle birlikte katılım gösterilmiştir.
 14. 14 Haziran 2011’de İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Muammer Yıldız ve çalışma arkadaşlarıyla sektörümüzdeki gelişmelerle ilgili olarak toplantı yapılmıştır.
 15. Ekim 2011’de İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Ahmet Emre Bilgili ziyaret edilmiş Kitap Kent ve Sultanahmet Adliyesi gibi sektörel konular ile ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur.
 16. Ekim 2011’de İstanbul Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sayın Sabri Dereli ile sektör sorunlarının görüşüldüğü bir toplantı yapılmıştır.
EĞİTİMLER VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
Basın Yayın Birliği olarak önem verdiğimiz bir diğer çalışma alanı da sektörün kalitesini, yayıncılık standartlarını ve pazarlama stratejilerini geliştiren eğitimler olmuştur. Bu doğrultuda üyelerine danışmanlık hizmeti veren derneğimiz aynı zamanda;
 1. 14 Şubat 2009’da Bahçeşehir Üniversitesi Türkan Şoray Amfisi’nde “Yayıncılıkta Pazarlama Teknikleri” konulu bir eğitim düzenlemiştir. Geniş katılımlı ve oldukça verimli geçen eğitimin ardından katılımcılara sertifika verilmiştir.
 2. 2009 - Bağcılara 1 Milyon kitap konulu kampanyaya üyelerimizin kitaplarının alımı konusunda başvuru yapılmış, üyelerden listeler istenmiş ve proje yönetimine verilmiştir.
 3. “Okuyan Türkiye Hareketi” adlı okumayı teşvik projesine destek verilmiştir.
 4.  Hayrünnisa Gül Hanımefendi’nin himayesinde gerçekleştirilen “Konuşan Kitap Şenliği” projesine destek verilmiştir.
YAYINLAR
Basın Yayın Birliği yapmış olduğu faaliyetleri ve sektörel sorun ve beklentileri daha geniş kitlelere duyurmak amacıyla çeşitli yayın faaliyetlerinde bulunmuştur. Bu yayınların başlıcaları şunlardır:
 1. Web sitemizin aktif bir biçimde kullanımına devam edilmiş, twitter ve facebook gibi sosyal paylaşım ağlarında derneğimiz adına hesaplar açılmıştır.
 2. “Yayıncılıkta İstanbul Vizyonu Sempozyumu” ve “Medyanın Yeni Hali – 5N 2K  - Uluslararası Medya Sempozyumu”nu duyurmak amacıyla iki adet web sitesi kurulmuştur.
 3. 2009 Yılında Ankara’da düzenlenen 5. Ulusal Yayıncılık Kongresi’nde sunulan tebliğler kitaplaştırılmış, üyelerimize ve ilgili kuruluşlara dağıtılmıştır.
 4. Yayın Dünyası 2009 ve 2010 Bültenleri hazırlık çalışmaları tamamlanarak bastırılmış; üyelerimize, çeşitli sivil toplum kuruluşlarına ve ilgili resmi kurumlara gönderilmiştir.
 5. “Yayıncılıkta İstanbul Vizyonu” ve “Uluslararası Medya– Medyanın Yeni Hali – 5N 2K” sempozyumlarında sunulan tebliğler kitaplaştırılarak ilgililere dağıtılmış ve böylelikle toplantıda konuşulanların hem farklı kitlelere duyurulması hem de arşivlenmesi sağlanmıştır. Kitaplar ayrıca e-kitap olarak da yayınlanmıştır.

SÜRDÜRÜLEN FAALİYET ve PROJELER
 1. Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı’ndan gönderilen tebliğler ve müfredat değişiklikleri üyelerimize rutin olarak duyurulmuştur.
 2. Bakanlıklardan gelen yasa, tüzük ve yönetmeliklerle ilgili değişikliklere katkı sağlama taleplerine sektör çıkarları doğrultusunda ivedilikle cevap verilmiştir.
 3. Üyelerimizin korsan, haksız rekabet ve sair şikayet ve yakınmaları ilgili mercilere çeşitli yollarla aktarılmıştır.
 4. Üyelerimizin bayram, kandil gibi özel günleri kutlanarak mesleki dayanışma ve kaynaşma desteklenmeye çalışılmıştır.
 5. Eylül 2011 – Dernek Merkezi’nin daha uygun bir ofise taşınmasına karar verilmiş ve dernek merkezi taşınmıştır.
 6. Kitap Plaza Projesiyle ilgili olarak yer bulunması, finansör bulunması, müteahhit bulunması, örnek proje yaptırılması sağlanmıştır. Eyüp’te gerçekleştirilmesi planlanan projede yayıncıların mekân sorunlarına bir çözüm getirmek ve bir arada bulunarak çeşitli konularda fayda sağlamaları amaçlanmıştır. Bu proje üyelerimizin bilgisine sunulmuş ve 4 Nisan 2009 Cumartesi günü bir arama toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu proje arazi sahibinin vaz geçmesi sonucu akim kalmıştır.
 7. Yönetim kurulumuzun yaptığı yoğun çalışmalar ve girişimler sonucu uzun süredir beklenen yayıncılara KOSGEB desteklerinin verilmesi gerçekleştirilmiştir. KOSGEB destekleriyle ilgili olarak üyelerimiz çeşitli vasıtalarla ve belirli aralıkla bilgilendirilmiş ve bu desteklemelerden yararlanmaları sağlanmıştır.
 8. Güney Doğu Avrupa Kültür Başkanlığı çeviri ve kitap alanında bilgi akışı ve irtibat için Mustafa Doğru görevlendirilmiş ve Türk eserlerinin yabancı dillere çevrilerek dünyaya açılması hedefiyle yapılan çalışmalara destek olunmuştur.
 9. Dijital Yayıncılık ve e-Kitap konuları ile ilgili sürekli olarak yurtiçi ve yurtdışı sektördeki gelişmeler takip edilmekte ve Basın Yayın Bülteni’nde yer alan Dijital Yayıncılık Dosyası ve Haziran 2011’de yapılan e-Kitap konulu toplantı benzeri yollarla üyelerimiz konu ile ilgili olarak bilgilendirilmektedir.
 10. Ocak 2011’de “İTOTEST Basım Yayım Personel Belgelendirme Merkezi Projesi” çalışmalarına İTO ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde başlanmış ve sektörde belli standartların oluşturulması ve mevcut standartların yükseltilmesi yönünde adım atılmıştır. Basın Yayın Birliği’nin İstanbul Ticaret Odası’nın proje ortağı olduğu projenin finansmanı Avrupa Birliği fonlarından sağlanmaktadır.
 11. Ekim 2011’de Sultanahmet’teki eski Adliye Binası’nın yayıncılara verilmesi konusunda girişimde bulunulmuş ve böylelikle Cağaloğlu ruhunun yaşatılması için çaba sarf edilmiştir.
 12. 2012’de derneğimiz tarafından gerçekleştirilmesi planlanan “Afro Avrasya Uluslararası Yayıncılık Kongresi”nin çalışmalarına 2011 Haziran’da başlanmıştır. Projelendirilmesi tamamlanan ve logo çalışması bitirilen söz konusu kongre ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
Sonuç olarak,
 
Değerli Üyelerimiz, yukarıda özetlemeye çalıştığımız faaliyetlerimiz sizlerin katılımları ve destekleri ile gerçekleşmiştir. Diğer yandan faaliyetlerimizi gerçekleştirirken bizlere destek veren

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü,
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A. Ş. ,
Bağcılar Belediyesi,
İstanbul Üniversitesi,
İstanbul Ticaret Üniversitesi,
İstanbul Ticaret Odası,
MÜSİAD,
Basım Yayın Meslek Birliği
 
gibi önemli kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz.
 
Yeni yönetimde görev alacak arkadaşları şimdiden tebrik ediyor, onlara başarılar diliyor ve tüm katılımcılarımızı saygıyla selamlıyoruz.