BİZİ TAKİP EDİN
Basin 01 OCAK 2017 / 00:00

Dünya Yayıncılığında 12. Sıradayız !

Hedef Dünya Yayıncılığında ilk 10

Ülkemizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmak, korumak, gelecek nesillere aktarmak ve toplumsal bilincin oluşmasında bilgiye erişimi kolaylaştırmak; turizmi çeşitlendirmek, dinamik kültür ve turizm politikaları ile ülkemizin dünya turizminde alacağı payı artırmak ve Türk kültürünü dünyaya tanıtmak misyonuna sahip olan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayıncılık sektörü ile işbirliği içerisinde yürüttüğü proje ve çalışmalar, son on yılda Türkiye’nin sektördeki uluslararası profilinin gelişimine ciddi katkılar sağlamıştır. Bu bağlamda TEDA projesi, 5. Ulusal Yayın Kongresi’nin toplanması, yayıncılığın desteklenmesi ve korsanla mücadele için bandrol satışının meslek örgütlerine devredilmesi, kitap fuarları için KOSGEB desteğinden istifade edilmesinin sağlanması, uluslararası kitap fuarlarına katılımın organize edilmesi, sektörün profesyonellerini yabancı muadilleri ile bir araya getirmeye yönelik sempozyum, toplantı, çalıştay gibi etkinliklerin düzenlenmesi, çevirmenleri ve yayıncılarıyla Türk Edebiyatı Uluslararası Sempozyumu, TEÇCA (Türkçe-İngilizce), TAÇAT (Türkçe-Almanca), TÜFÇAT (Türkçe-Fransızca) çeviri atölyeleri, Türk-Alman Çeviri Ödülü gibi bazı proje ve çalışmalar zikredilebilir.

Sürdürülen tüm bu çalışmalar neticesinde Türkiye bugün 6.000’in üzerinde kitabevi, 2.000 civarında aktif yayınevi, 120 dağıtıcı firma ile toplam 2,5 milyar dolar büyüklüğe yaklaşan bir yayıncılık sektörüne ve yılda yaklaşık 550 milyon kitap üretimine sahiptir.

Dünya Yayıncılar Birliği verilerine göre Türkiye 2013 yılında Dünya sıralamasında 13. sırada yer alırken, 2014 yılında yükselişini sürdürmüş ve Dünya sıralamasında 12. sıraya yerleşmiştir. 2002 yılından bu yana hemen bütün unsurlarıyla tüm dünyanın ve ülke kamuoyunun takdir ettiği gelişmelere ve ilerlemelere şahitlik ettiğimiz Türkiye’nin 2023 hedefine uygun olarak, 7,5 milyar dolarlık sektör hacmi hedefimizle ve ilk 10’da kalıcı olarak yer alacağımız günün özlemiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Son olarak, çağın gereksinimleri ve yükselen trendler göz önüne alındığında, Basın Yayın Birliği olarak 3 yıllık eylem ve strateji planlamamızda önemli bir yer tutan elektronik yayıncılık ve e-kitap alanlarında da sektörel misyon ve kimliğimize uygun olarak arzu ettiğimiz seviyelere ulaşmak için çok sayıda etkinlik ve projeye imza atacağımızı buradan bir kez daha duyurmak isteriz.

Sektörümüzü bugünkü düzeyine ulaştıran proje ve çalışmaların gerçekleştirilmesinde emeği bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, İstanbul Ticaret Odası, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve sektörümüzün irili ufaklı tüm aktörlerine teşekkür ediyoruz.

2015 yılının, ülke olarak yapmış olduğumuz üretimin her kademesinin uluslararası standartlarda profesyonelleşeceği, bu toprakların geçmişine ve özellikle yaşadığımız şehrin şanına layık kalite anlayışıyla, sayısal hacmi zaten her geçen gün artmakta olan eser, başlık, bandrol ve okuyucu adetlerinin destekleneceği, nitelik ve nicelik anlamında toplam bir büyümenin ve gelişmenin yaşanacağı bir yıl olması için var gücümüzle çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla.

Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Adına

Münir Üstün